logo (5 kB)

NUTROPHARMA Sp. z o.o.

ul. Jedności 10A

05-506 Lesznowola


Dokumenty do pobrania:

Dane Administratora Danych oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca kontaktu telefonicznego z Administratorem danych osobowych

Ogólny Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Załącznik nr 1 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług - Ogólna Polityka Prywatności

Załącznik numer 3 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług - Komunikat

Załącznik nr 4 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług

Załącznik numer 6 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 7 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług płatnych lub wymagających rejestracji

Załącznik nr 8 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług - Lista Regulaminów Szczególnych

Załącznik nr 9 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług - Szczególny Regulamin Usługi Newslettera

Załącznik nr 11 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług - Szczególny Regulamin Stron Produktowych

Załącznik numer 1 do Ogólnej Polityki Prywatności

Załącznik nr 2 do Ogólnej Polityki Prywatności - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów/kontrahentów

Załącznik numer 3 do Ogólnej Polityki Prywatności - INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie narzędzi komunikacji tj. formularza kontaktowego, adresu e-mail, telefonu

INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem

Regulamin konkursu "Rzetelnie z NutroPharma" - Olsztyn

Regulamin konkursu "Rzetelnie z NutroPharma" - Gdańsk